Publiceringsdatum: 25 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 25 juli, 15.53

Rådande eldningsförbud i Västernorrlands län fortsätter att gälla tillsvidare.

I samråd med länets räddningstjänster och Polismyndigheten Region Nord har Länsstyrelsen Västernorrland bedömt att ändrat beslut gällande eldningsförbudet i nuläget inte är aktuellt.

Under onsdagen gick MSB ut med en uppmaning till alla berörda kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.

- MSB meddelade att lokala förhållanden kan motivera variationer av eldningsförbudet. Vi fattade beslut om eldningsförbud redan den 2 juni vilket skärptes den 10 juli, meddelar länsråd Ylva Aller.

Hon fortsätter med att understryka att eldningsförbudet i länet råder med undantag från grillning på egen tomtmark. Det rådande beslutet finns att ta del av på vår hemsida.

- Vår bedömning baseras på dagliga riskprognoser som görs tillsammans med räddningstjänsterna i länet. I dagens avstämningsmöte medverkade även Polismyndigheten Region Nord. Med anledning av något förändrad väderlek och att viss nederbörd väntas dra fram över länet i helgen så står vi fast med tidigare beslut.

Vi uppmanar till fortsatt försiktighet och hänvisar till vår hemsida för aktuell lägesbild och där mer detaljerad information finns att hämta.

Läs beslutet här

Kontakt