Publiceringsdatum: 20 juli 2018

Senast uppdaterad: torsdag 29 november, 08.58

Läget i Västernorrland

Här uppdateras information om skogsbränderna i Västernorrlands län.

Uppdatering: 2018-08-20
Tid: 14.53

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna beslutat att häva det nuvarande eldningsförbudet i Västernorrlands län. Beslutet kommer att gälla från och med onsdag den 22 augusti klockan 16.00.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. De djupa marklagren är fortfarande väldigt torra för årstiden, men den översta delen av marken är blöt. Enligt väderprognoserna kommer det mer nederbörd från och med onsdag denna vecka.

Trots hävt eldningsförbud finns det fortfarande risk i skog och mark. Vi fortsätter att uppmana till försiktighet, trots hävt eldningsförbud.

Läs pressmeddelandet här

Uppdatering: 2018-08-09
Tid: 14.15

Länsstyrelsen har efter dagens bedömningsmöte i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet kommer att träda i kraft under morgondagen, fredag klockan 12.00.

Eldningsförbudet återgår till det ursprungliga, där det blir tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningsställda grillplatser. Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.

Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till fortsatt försiktighet.

Uppdatering: 2018-08-06
Tid: 13.31

Under dagens bedömningsmöte beslutades det att eldningsförbudet i Västernorrlands fortsätter tillsvidare. Beslutet är gjort i samråd mellan Länsstyrelsen Västernorrland och räddningstjänsterna i länet. Ett nytt bedömningsmöte kommer att ske under torsdagen denna vecka.

Beslutet grundar sig i att väderprognosen visar på varmare väder till mitten av veckan och fortsatt prognos är osäker, tillsammans med höga brandriskvärden.

Det är för nuvarande lägre antändningsrisk men större spridningsrisk i skog och mark. Om en skogsbrand skulle uppstå kommer den att brinna ordentligt och vara mer svårsläckt.

Uppdatering: 2018-08-02
Tid: 13.09

Efter dagens bedömningsmöte gällande eldningsförbudet med räddningstjänsterna beslutades det att eldningsförbudet i Västernorrlands län fortsätter att råda tillsvidare. Beslutet är gjort i samråd mellan Länsstyrelsen Västernorrland och räddningstjänsterna i länet.

Nytt bedömningsmöte

Då nederbörd väntas i större delar av länet under söndagen kommer ett nytt bedömningsmöte angående eldningsförbudet att ske under måndagen 6/8.

Det är fortfarande höga värden i Västernorrland, tillsammans med torr skog och mark. Vi uppmanar fortfarande till stor försiktighet.

De aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet och kan komma att behöva använda en öppen låga i sitt arbete kontaktar sin lokala räddningstjänst för eventuell dispens.

Uppdatering: 2018-07-31
Tid: 13.36

Länsstyrelsen har idag haft ett nytt dagligt möte med räddningstjänsterna i länet för en uppdaterad lägesbild. Det pågår i nuläget inga bränder i Västernorrland.

Länsstyrelsen och räddningstjänsterna kommer att ha ett nytt bedömningsmöte på torsdag för att värdera fortsatt eldningsförbud. Till dess fortsätter det nuvarande eldningsförbudet att råda, med undantag för grillning på egen tomtmark.

Räddningstjänsterna försöker återgå till normalläge och fortsätter att arbeta med att samla in material.

Vi vill fortsätta uppmärksamma allmänheten om att eldningsförbudet kvarstår.

Uppdatering: 2018-07-30
Tid: 13.54

Medelpad/Höga Kusten Ådalen:

Har hanterat översvämningslarm under helgen – men som var snabbt övergående. I övrigt har de ingenting som påverkar deras verksamhet just nu.

Örnsköldsvik:

Räddningstjänsten fick under helgen ett larm om ett hus som drabbats av blixtnedslag. Huset fattade eld och brann upp. I övrigt jobbar de på att hämta hem och återställa utrustning.

Ingen av räddningstjänsterna i länet har personal utlånad för tillfället.

Vi vill påminna om att eldningsförbudet fortfarande gäller då det är mycket torrt i skog och mark, trots helgens regn.

Uppdatering: 2018-07-27
Tid: 14.00

Pågående bränder:

 • Inga bränder pågår i Västernorrland under fredag eftermiddag.

Räddningstjänsterna jobbar med att återställa och tvätta det material som använts de senaste dagarna. Eftersläckningsarbeten har påbörjats och områden lämnas över till markägare.

Det finns en beredskap för nya händelser eller om läget förändras.

I helgen väntas regn på olika platser i vårt län. Det kan vara väldigt lokalt och i olika omfattning, men förhoppningen är att brandrisken dämpas något.

Eldningsförbudet gäller och vi uppmanar till fortsatt stor försiktighet.

Frågor om eldningsförbudet

Vi får många frågor om eldningsförbudet och om varför det inte skärpts i vårt län. Vi har dagligen möten med räddningstjänsterna för att stämma av läget och det finns inte behov just nu av att ytterligare skärpa det eldningsförbudet till ett totalförbud. Men vi är beredda att göra det om situationen förändras.

Just nu lånar vi ut både personal och material till områden som har det värre än vi, där bränderna fortfarande inte är under kontroll.

Vi vill återigen påminna att du endast får grilla på din egen tomt, och att vatten ska finnas till hands. Alla medborgare måste ta brandrisken på allvar. Bränder innebär fara för allt levande; både människor och djur. Bränder innebär också mycket stora kostnader för samhället.

Affischer att ladda ned

Besök gärna vår sida här på webben där du hittar frågor och svar om branden. Du kan också ladda ner affischer på 25 olika språk om eldningsförbudet. Vi är tacksamma för hjälp med att sätta upp affischerna i ditt närområde; på anslagstavlor, campingplatser, matbutiker, badplatser etc.

Uppdatering: 2018-07-26
Tid: 13.38

Pågående bränder:

 • Möckelsjöberget, Härnösands kommun. Räddningstjänsten planerade överlämning till markägarna under gårdagen, men efter en rapport på plats fanns det rökutveckling kvar på området. I nuläget har de förhoppningar om avslut och överlämning till markägarna under eftermiddagen.

Uppdatering: 2018-07-25
Tid: 13.52

Pågående bränder:

 • Möckelsjöberget, Härnösands kommun. Räddningstjänsten jobbar med att avsluta, och förhoppningsvis sker överlämning till markägare under eftermiddagen/kvällen.

Ett mer gynnsamt väder väntas till helgen med regn över stora delar av länet med varierande omfattning.

Uppdatering: 2018-07-24
Tid: 13.35

Klockan 13.00 hölls ännu ett avstämningsmöte mellan Länsstyrelsen och räddningstjänsterna.

Pågående bränder:

 • Älgberget, Kramfors kommun: Jobbar på att lämna över till markägare. Hoppas på att överlämningen sker under eftermiddagen och kvällen. Läget ser bra ut.
 • Möckelsjöberget, Härnösands kommun: Personal och helikopter finns på plats som fortfarande jobbar med nersläckning och att säkra kanter. En preliminär prognos är att räddningstjänsten kommer att finnas på plats ett dygn till.
 • Strax norr om Gideå, Bäckaskog/Lillhundsjö, Örnsköldsviks kommun. Personal på plats, helikopter har begärts till platsen. 1-1,5 hektar.
 • Norr om Bredbyn, Risbäck, Örnsköldsviks kommun. Mindre brand 20x20 meter. Personal finns på plats.
 • Mellan Trehörningssjö och Björna, Örnsköldsviks kommun. Gnistor från lok längs banvallen. Personal finns på plats. Begäran på en tankvagn från Trafikverket är gjord.

Brattsjö är överlämnat till Holmen Skog.

Uppdatering: 2018-07-23
Tid: 13.31

Klockan 13.00 hölls ett avstämningsmöte mellan Länsstyrelsen Västernorrland och räddningstjänsterna i länet.

Pågående bränder:

 • Älgberget. Helikopter och markpersonal finns på plats, planerar att stanna över natten.
 • Möckelsjöberget. 3 helikoptrar på plats. Kommer att jobba intensivt under någon timme med brandbekämpning.
 • Brattsjö. Räddningstjänsten siktar på att lämna över Brattsjö under kvällen till markägaren Holmen Skog.

Uppdatering: 2018-07-22
Tid: 13.58

Pågående bränder:

 • Brattsjö. Två helikoptrar arbetar fortfarande. Dialog pågår om övertagande med markägarna.
 • Möckelsjöberget är i nuläget under kontroll. Inringat med slang sedan igår, och branden inom begränsningarna. Mycket regn under natten bidrar till positiva rapporter.
 • Älgberget. Klockan 03.00 under natten flyttades personal från Möckelsjöberget till Älgberget då läget förvärrades. Nu under morgonen ser läget bättre ut, men branden pågår fortfarande. Branden omfattar cirka 10 hektar.

Frivilliga i länet

Det är fantastiskt vilket engagemang som har visats från frivilliga. Framöver kan det komma att behövas resurser i eftersläckningsarbetet. Samordningen sker via Röda Korset.

Eldningsförbudet kvarstår

Det blir fortsatt varmt och torrt i veckan som kommer. Brandrisken är - trots det regn som kommit det senaste dygnet på sina håll - extremt stor.

Uppdatering: 2018-07-21
Tid: 13.45

Större bränder just nu i länet:

 • Brattsjö i Örnsköldsviks kommun, storlek ca 400-500 hektar.
 • Möckelsjöberget i Härnösands kommun, storlek ca 100 hektar

Läget i Brattsjö har förbättrats.
Möckelsjöberget jobbas det intensivt med helikoptrar.

Räddningstjänsten har lämnat branden i Ljustorp, och lämnat över ansvaret för efterbevakning till markägarna.

Älgberget i Kramfors kommun, där hoppas man på att kunna avsluta inom kort.

Detta görs just nu:

Helikoptrar både från Tyskland och Litauen väntas komma, där några är redan på plats på Sundsvall – Timå airport. Resterande kommer under dagen. Räddningstjänsterna förfogar över dessa helikoptrar, och just nu är de insatta vid Möckelsjöberget.

Länsstyrelsen Västernorrland har i nuläget en mindre stab igång för att skapa en samlad lägesbild, samordna information och stödja med att begära resurser nationellt.

Låt räddningstjänsterna arbeta i lugn och ro

Det finns ett starkt engagemang från civilbefolkningen att hjälpa till med släckningen. Men vid det Skypemöte som hölls klockan 13.00 under lördagen mellan Länsstyrelsen och räddningstjänsterna vill man inte att frivilliga ger sig in i de områden där det brinner. Nu måste räddningstjänst och helikoptrar få arbeta i lugn och ro.

Uppdatering: 2018-07-21
Tid: 12.46

Det är många frivilliga som kommer till Möckelsjöberget för att hjälpa till att släcka branden. Räddningstjänsten är väldigt, väldigt tacksamma för det, men meddelar att just nu behövs inte fler frivilliga.

De klarar inte av att sätta alla frivilliga i arbete och den räddningspersonal som är på plats behöver koncentrera sig på släckningsarbetet. Eftersom det finns helikoptrar på plats som vattenbombar så är det även en säkerhetsfråga att ha privatpersoner som arbetar inom området. Hemvärnet finns också på plats för att hjälpa till.

Om läget förändras och fler frivilliga behövs kommer ett meddelande om det.

Läget just nu är att tre helikoptrar, varav två från Tyskland, är på plats för att hjälpa till med släckningen. Fler helikoptrar är beställda som ska kunna disponeras för släckningsarbete i Västernorrlands län. Då det finns helikoptrar som arbetar på platsen så är det absolut förbjudet att flyga med privata drönare i området.

Det är ett område på cirka 1000x1000 meter som brinner.

Det luktar rök på flera ställen i Ångermanland. Du ska inte ringa 112 om du känner röklukt. Ser du däremot öppna lågor på andra platser än vid de kända bränderna ska du larma via 112.

Uppdatering: 2018-07-20
Tid: 20.45

Just nu brinner på det på ett flertal ställen i Västernorrlands län.

 • Den största branden är i orten Brattsjön i Örnsköldsviks kommun. Den branden är ca 500 hektar stor. Räddningstjänsten har bekämpat branden under flera dagar.
 • I Härnösand pågår en brand sedan fredag eftermiddag på Möckelsjöberget mellan Älandsbro och Utansjö. Den branden sprider sig snabbt och räddningstjänsten jobbar på att få den under kontroll.
 • Dessutom brinner på det på Burberget i Ljustorp sedan torsdag eftermiddag. Den branden är inte heller under kontroll och berör ett mindre område i oländig terräng. Dessutom kan det brinna på fler platser i länet eftersom det lätt blossar upp nya bränder.

Vad bör man göra som medborgare?

Det du bör göra som medborgare är att följa information från främst din kommun och din räddningstjänst på facebook och hemsidor.

Om du behöver evakueras kommer du få information om detta via VMA på radio, TV, telefon eller via internet. Det är även via kommunen och räddningstjänsten som eventuella behov av frivilliga och annat kommer att finnas.

Vad gör Länsstyrelsen Västernorrland?

Länsstyrelsen följer läget i länet, stödjer kommunerna och bistår med samordning av statliga förstärkningsresurser.

Läs mer hos din kommun

Sundsvalls kommunlänk till annan webbplats

Härnösands kommunlänk till annan webbplats

Timrå kommunlänk till annan webbplats

Kramfors kommunlänk till annan webbplats

Ånge kommunlänk till annan webbplats

Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats

Sollefteå kommunlänk till annan webbplats

Läs mer hos räddningstjänsterna i din kommun

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalenlänk till annan webbplats (Om du bor i Kramfors, Sollefteå och Härnösand)

Räddningstjänsten Medelpadlänk till annan webbplats (Om du bor i Sundsvall, Timrå och Ånge)

Räddningstjänsten i Örnsköldsviklänk till annan webbplats

Tips: följ din lokala räddningstjänst på Facebook för mer uppdatering.

Den som vill engagera sig i någon av de pågående insatserna, kontakta Röda korset:

Hemsida: www.redcross.selänk till annan webbplats
Infoservice: 0771-19 95 00

Kontakt