Publiceringsdatum: 4 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 4 juli, 15.48

Uppdatering om fortsatt eldningsförbud

Foto: Johan Rytterstam

Långvarig torka har lett till ännu större brandrisk, och mer svårsläckta bränder. Länets räddningstjänster understryker allvaret i situationen, och påminner åter om att eldningsförbud råder i hela länet. Den som eldar på en permanent iordningställd grillplats måste vara mycket försiktig.

Det är extremt torrt i skog och mark och vi har haft skogsbränder på flera håll i länet. En brand pågår just nu utanför Ånge.

– Nu behövs större regnmängder för att sänka brandrisken, och det finns inte i väderprognoserna i nuläget, säger Mats Bergmark, Medelpads Räddningstjänstförbund.

Länets tre räddningstjänster och länsstyrelsen har under förmiddagen haft ett möte om läget. Eldningsförbud råder redan, på räddningstjänsternas inrådan, i hela Västernorrland, och kommer att vara kvar så länge det krävs. Förbudet innebär att det är en brottslig handling att göra upp eld i naturen.

– Det har varit torrt väder länge nu och det fattas mycket vatten i marklagren. De ringa regnmängder som har kommit på olika håll i länet är alldeles för lite för att regnet ska göra så att fuktigheten blir bättre ute i skog och mark., säger Mats Bergmark.

Det börjar även bli mycket torrt längre ner i marken.
– Torrheten i de olika markskikten gör att bränderna sprider sig på ytan men även ner i marken, vilket gör dem mycket svårsläckta. Stora resurser kommer att krävas för att släcka, men även för efterbevakning på brandplatsen, säger Mats Renning, Räddningstjänsten Örnsköldsvik.

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Elda säkert i iordningsställd grillplats:

  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar/grillar. Med en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täck över den med jord
  • Kontrollera efter några timmar att brasan är släckt ordentligt

Mer information om hur du grillar säkert finns att läsa på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

Kontakt