Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen deltar i Sundsvall Pride 2018

Länsstyrelsen står upp för mänskliga rättigheter och deltar i Sundsvall Pride 2018 den 7 juli. Deltagandet är startskottet för att delar av länsstyrelsen ska HBTQ-certifieras. Representanter från länsstyrelsen är länsråd Ylva Aller och biträdande länsråd Daniel Gustafsson, tillsammans med medarbetare från verksamheten.

Prideparaden är en glädjefylld och färgglad manifestation av kärlek för mänskliga rättigheter. En demonstration för allas rätt att älska och vara den de är.

- De mänskliga rättigheterna är en grund för länsstyrelsens verksamhet, säger länsråd Ylva Aller. I vårt uppdrag ska vi respektera, skydda och värna de mänskliga rättigheterna i länet.

Vad är HBTQ-certifiering?

HBTQ-certifieringen innebär att HR-funktionen, Enheten för social hållbarhet och Lika villkorsrådet kommer att genomgå en utbildning och ta fram handlingsplaner tillsammans med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).

Att genomföra en HBTQ-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Under utbildningen, som resulterar i certifieringen, kommer deltagande verksamheter få konkreta verktyg för att arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Kontakt