Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Behöver du skörda träda?

Bild på skördetröska

Den långvariga torkan har ställt till med problem för länets lantbrukare, då det kan leda till brist på foder. För att få ihop någon vallskörd innan den torkar bort, kan det bli nödvändigt att skörda trädor i förtid. Skördar du före 1 augusti är det viktigt att dokumentera när och varför.

Reglerna för EU:s jordbrukarstöd tillåter inte skörd eller bete på trädor före 1 augusti.

Det generella undantag från regelverken vid skörd av träda på grund av torkan som Jordbruksverket beviljat, gäller inte om du söker kompensationsstöd för grovfodergrödor i typ 1, 2 eller 3. Här i Västernorrland ansöker nästan alla djurhållande bönder, om sådant kompensationsstöd.

Länsstyrelsen kan inte heller ge dispens från reglerna, däremot kan vi på grund av torkan minska eller ta bort de avdrag som du annars skulle ha fått vid skörd på träda före den 1 augusti.

Om du behöver skörda din träda i förtid, var noga med att dokumentera när och varför du skördar trädan för att kunna visa upp vid en eventuell arealkontroll. Innan skörd bör du kontrollera att det inte finns fågelbon i fältet. Hittar du fågelbon bör du lämna ett skyddsavstånd på cirka 10 x 10 meter runt boet.

Frågor

Har du frågor om detta – kontakta oss på telefon 0611-34 90 70.

Kontakt