Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vandrarhemmet på Högbonden lever vidare

Naturvårdsverket och Kramfors kommun har träffat en femårig överenskommelse om fortsatt vandrarhemsverksamhet på ön Högbonden i Höga Kusten.

- Nu kan alla fortsätta njuta av detta unika naturreservat, säger Torbjörn Engberg, enhetschef på länsstyrelsen.

Överenskommelsen innebär att Naturvårdsverket, genom Länsstyrelsen, under fem år åtar sig att upprätthålla vandrarhemsverksamheten, samtidigt som man genomför en upprustning av anläggningen. Kommunens åtagande är att under samma period ha det ekonomiska och administrativa ansvaret för båttrafiken till ön.

- Vi är väldigt glada över att ha hittat en lösning som under fem år tryggar allmänhetens tillgång till en av de vackraste pärlorna i svensk natur, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Kramfors kommuns kommunalråd Jan Sahlén betonar Högbondens betydelse som resmål för nära och långväga gäster.

- Högbonden är både en del av vår kulturhistoria och vår framtid. En fantastisk plats som inte lämnar någon oberörd, och som är en viktig pusselbit i vår utveckling som turistdestination.

Länsstyrelsen får nu i uppdrag att avtala med en arrendator för de kommande åren, samt att renovera anläggningen.

- Det känns väldigt skönt att ha landat den här överenskommelsen efter flera års osäkerhet om vandrarhemmets framtid. Vi är redan igång med att planera renoveringen och räknar med att under hösten påbörja arbetena ute på ön, säger Torbjörn Engberg, länsstyrelsen.

Bakgrund

Fyren på ön Högbonden, i det yttersta kustbandet i Höga Kusten, började byggas 1906 och var bemannad mellan 1909 och 1963. Efter en renovering av anläggningen öppnade vandrarhemmet i STF's regi 1986. Samma år bildades också naturreservatet, som består av de tre öarna Högbonden, Höglosmen och Furan.

Idag är vandrarhemmet ett uppmärksammat och uppskattat besöksmål med omkring 4 000 besökare per år. Anläggningen ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. Både vandrarhemsverksamheten och båttrafiken drivs av privata entreprenörer.

Sedan ett antal år har det förts en diskussion mellan Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Kramfors kommun och Region Västernorrland om hur ansvar och kostnader för drift, underhåll och båtförbindelse kan fördelas mellan dessa offentliga aktörer. En diskussion som nu har landat i denna överenskommelse.

Kontakt

Torbjörn Engberg

Enhetschef, Enheten för skyddad natur

Claes Svedlindh

Avdelningschef Naturvårdsverket

Jan Sahlén

Kommunalråd Kramfors kommun

Telefon 0612-801 04