Publiceringsdatum: 20 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 20 juni, 13.21

Utvidgning av naturreservat Rågsvedjeberget

Länsstyrelsen har den 19 juni 2018 fattat beslut om utvidgning av Rågsvedjebergets naturreservat i Sollefteå kommun.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt såväl brandpräglad tallnaturskog som välutvecklad grannaturskog.

Utvidgningen omfattar delar av fastigheterna Resele-Holme 11:1 och Ådals-Lidens Forsås 3:18. Reservatet är beläget ungefär 4 km söder om Näsåker. Dnr: 511-8842-14.

Målsättningen är i huvudsak att låta naturliga processer verka. I talldominerade delar kommer det att vara möjligt att naturvårdsbränna.

För upplysningar om naturreservatet, kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur, telefon: 0611-34 90 00.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF

Kontakt