Publiceringsdatum: 13 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 8 augusti, 12.28

Björnjakten 2018

Inför årets björnjakt tilldelas 40 björnar i Västernorrlands län. Det är samma tilldelning som i fjol då länsstyrelsen valde att fördubbla avskjutningsnivån jämfört med tidigare år.

Resultatet av den spillningsinventering som genomfördes i länet hösten 2015 visade på fler björnar än förväntat. Resultatet visade då att länet hade en björnstam på ca 350 - 360 individer vilket är långt över målsättningen enligt förvaltningsplanen på 180 - 220 björnar. Nuvarande strategi är att fortsätta begränsa björnstammens tillväxt så ökningen stoppas. Efter det björnjakten avslutades hösten 2017 har hittills 11 björnar dött av andra orsaker än jakt. Främst är det björnar som dödats av tåg då de äter av kadaver längs järnvägarna. Att ett så stort antal björnar dött av andra orsaker än jakt vägs in då länsstyrelsen tar beslut om årets björntilldelning.

Länsstyrelsen kommer varje år att noggrant följa den björnobsinventering som jägarkåren genomför varje höst i samband med älgjakten. Planen är också att genomföra en ny spillningsinventering 2020. Detta sammantaget kommer ge tydliga svar på hur förvaltningen av länets björnstam lyckats och att målet med att minska nuvarande stam efterlevs.

Jakten pågår under tiden 21 augusti – 15 oktober dock längst till de tilldelade björnarna är fällda. Länet är indelat i två jaktområden.

Område 1; Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.

Område 2; Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner.

Högst 25 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti – 15 september, efter 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen.

Anledningen till att länsstyrelsen valt att fortsätta med att dela in länet i två jaktområden är att verka för en jämnare fördelning mellan avskjutningen i kust och inland. Länsstyrelsen har även i år beslutat att tillåta jakt med åtel. Särskilda bestämmelser gäller för åteljakten. Observera att anmälan om åtel ska ske på särskild blankett och vara inlämnad till länsstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut viktigheten i att björnjakten utförs på ett etiskt riktigt sätt genom att följa de regler och riktlinjer som gäller vid björnjakt. Nytt för i år är att länsstyrelsen genom en lagändring fått möjlighet att besluta att även halvautomatiska vapen får laddas med maximalt sex patroner.

Här kan du läsa björnjaktsbeslutet i sin helhetPDF

Övrig dokumentation gällande björnjakt finns under Jakt- och viltvård, regler och tillstånd björnjakt

Kungörelse beslut om björnjakt 2018

Kontakt