Publiceringsdatum: 13 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 13 juni, 08.00

Beslut om björnjakt 2018

Länsstyrelsen beslutade den 12 juni om licensjakt på björn inom Västernorrlands län.

Jakttid: 21 augusti- 15 oktober

  • 40 björnar får fällas i Västernorrlands län
  • Den som jagar björn ska hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen. Ring länsstyrelsens telefonsvarare för aktuell information 0611-34 91 53.
  • Anmälan om fälld björn ska göras utan dröjsmål och senast inom en timme samma dag som björnen fälldes Länsstyrelsen 070-352 00 37.

Länsstyrelsens beslut om björnjakten kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå. Skrivelse med överklagande ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand och ska ha kommit in senast den 6 juli 2018, ange diarienummer 218-4226-18.

Kontakt