Publiceringsdatum: 13 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 13 juni, 08.00

Beslut om älgjakten inom älgförvaltningsområdena Örnsköldsvik och Älvarna i Västernorrlands län jaktåret 2018/19

Länsstyrelsen beslutade den 12 juni om älgjakt inom Västernorrlands län.

Jakttider 2018

 • Licensområden: 3-25 september och 8 oktober 2018–31 januari 2019
 • Älgskötselområden: 3-25 september och 8 oktober 2018-31 januari 2019
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 3-7 september (5 dagar)

Fällavgift

 • 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.
 • Fälld älgkalv på oregistrerat område ska anmälas senast den 21 september 2018 till www.algdata.selänk till annan webbplats. Fällavgift ska betalas för älgkalv (100 kronor). Inbetalningen görs till länsstyrelsen på bankgiro nr 5050-0651 i samband med anmälan.

Här kan du läsa beslutet om älgjakten 2018/2019 i sin helhetPDF

Jakttider för älgjakten inom älgförvaltningsområdena Örnsköldsvik och Älvarna i Västernorrlands län jaktåren 2019/20, 2020/21 och 2021/22

Jaktåret 2019/20

 • Licensområden: 2-25 september och 10 oktober 2019–31 januari 2020
 • Älgskötselområden: 2-25 september och 10 oktober 2019-31 januari 2020
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 2-6 september (5 dagar)

Jaktåret 2020/21

 • Licensområden: 7-27 september och 12 oktober 2020–31 januari 2021
 • Älgskötselområden: 7-27 september och 12 oktober 2020-31 januari 2021
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 7-11 september (5 dagar)

Jaktåret 2021/22

 • Licensområden: 6-26 september och 11 oktober 2021–31 januari 2022
 • Älgskötselområden: 6-26 september och 11 oktober 2021-31 januari 2022
 • Kalvområde (jakt efter kalv inom oregistrerade områden): 6-10 september (5 dagar)

Här kan du läsa beslutet om älgjakten 2019 - 2022 i sin helhetPDF

Vill du överklaga beslutet?

Länsstyrelsens beslut om jakttider på älg kan överklagas hos Naturvårdsverket. Skrivelse med överklagande ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand och ska ha kommit in senast den 6 juli 2018, ange diarienummer 218-3908-18.

Kontakt