Publiceringsdatum: 13 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 13 juni, 08.49

Älgjakten 2018

Höstens älgjakt startar den 3 september.

Följande jakttider för älg gäller under 2018/19;

Licensområden och älgskötselområden 3 - 25 september 2018 och 8 oktober 2018 - 31 januari 2019.

Kalvområden (oregistrerad mark) 3 - 7 september 2018. Målsättningen är att totalt fälla cirka 4 500 älgar inom älgförvaltningsområdena Älvarna och Örnsköldsvik.

Viktigt i årets älgjakt är att jägarna är noggrann med att rapportera in ÄLGOBS och fällda älgar så snabbt som möjligt för att en noggrann uppföljning av älgstammens storlek ska kunna ske. Detta med anledning av den snörika vinter som rådde under 2018. En avstämning mellan september och oktoberjakten kommer att ske.

Dels ska skogskadesituationen (ÄBIN-inventeringsresultatet) och dels ska älgobsinventeringsresultatet och antal fällda älgar vägas in för att en eventuell justering av avskjutningsmålen ska kunna göras.

Här kan du läsa älgjaktsbeslutet i sin helhetPDF

Kungörelse älgjakten inom älgförvaltningsområdena Örnsköldsvik och Älvarna i Västernorrlands län jaktåret 2018/2019

Kontakt