Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om fastställande av Dockstaåns fiskevårdsområdes stadgar

Länsstyrelsen beslutade den 4 juni 2018 att fastställa Dockstaåns fiskevårdsområdes stadgar.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västernorrland.

Den som är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan överklaga det hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och inkommit till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand senast 9 juli 2018.

Kom ihåg att uppge ärendets diarienummer: 623-3853-18.

Kontakt