Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen välkomnar regeringens besked

Igår presenterade regeringen den nya nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029. I planen finns nya satsningar på dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle – Härnösand. Det är ett tydligt och välkommet besked om att Ostkustbanan är en prioriterad järnväg.

– Ostkustbanan är en av länets viktigaste utvecklingsfrågor, för såväl invånare som företag. Det tar i dag längre tid att resa med tåg från Stockholm till Härnösand idag än för 20 år sedan. Som landshövding arbetar jag för att skapa förutsättningar för ett Västernorrland i framkant. Då behöver vi infrastruktur i framkant, säger landshövding Berit Högman.

Beskedet från regeringen är att sträckorna Sundsvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan kommer att byggas, eller påbörjas under planperioden. Jämfört med det förslag som Trafikverket har gjort, är det större satsningar som regeringen nu beslutat om.

En annan nyhet i förslaget är två investeringspaket på Mittbanan mellan Sundsvall och Storlien, med över 100 miljoner vardera, för snabbare restider, ökad kapacitet och förbättrad trafiksäkerhet.

– Vi är mycket glada för att regeringen har lyssnat på våra argument och tillför medel utöver det som Trafikverket föreslagit. Samarbete och uthållighet är två viktiga komponenter när man jobbar med transportinfrastruktur. Samarbetet mellan aktörerna i Västernorrland och grannlänen har utvecklats de senaste åren och vi drar åt samma håll, säger Daniel Gustafsson, biträdande länsråd och ordförande i styrgruppen för projekt Mittstråket.

Kontakt