Publiceringsdatum: 7 maj 2018

Senast uppdaterad: tisdag 22 maj, 10.31

Licensjakt på lodjur

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på totalt tio lodjur.

Beslutet har diarienummer 218-1269-18. De delar av länet som berörs av licensjakten är:

Område 1) Två lodjur. Församlingarna Indal, Holm och Liden i Sundsvalls kommun

Område 2) Fem lodjur. Sollefteå kommun

Område 3) Tre lodjur. Örnsköldsviks kommun norr om stambanan samt området väster vägen mellan Sidensjö-Bredbyn (mot stambanan) samt väg 335 från Sidensjö till Sollefteå kommungräns.

Jakttiden är 1 mars – 15 april 2018 eller den tidigare tidpunkt då jakten avlyses.

Jakt med godkända fällor för levandefångst är tillåtet. De som avser att använda fälla ska meddela detta till länsstyrelsen senast den sista februari.

Adress: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt