Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränningar hjälper sällsynta arter

I maj startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar i skyddade skogsområden. Bränningarna genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som behöver en brand för att överleva.

Arbetet ingår i det femåriga EU-projektet Life Taiga, där vi bränner skyddad skog under kontrollerade former. Från maj till och med september planeras cirka 40 bränningar att genomföras spritt över de 14 län som deltar i projektet.

Det har brunnit i våra skogar sedan urminnes tider och de arter som lever där är anpassade till detta. En del insekter, svampar och växter är dessutom helt beroende av bränd skog för att överleva. Många fåglar, som till exempel den tretåiga hackspetten, äter de larver och insekter som lever i brända träd. Frön från brandnäva och svedjenäva behöver hettas upp av brand för att kunna gro. Ingen vill att okontrollerade bränder ska hota människors säkerhet och förstöra egendom och därför släcker räddningstjänsterna vildbränder. Genom att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som annars skulle försvinna.

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Bränningar inom Life Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Det är därför svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning.

Länsstyrelserna meddelar tidpunkt för en naturvårdsbränning bland annat på sina webbplatser och genom pressmeddelanden. Räddningstjänsterna i berörda områden kontaktas alltid innan och kommer i vissa fall även att samverka under bränningen. Vid en naturvårdsbränning kan de som befinner sig nära ett bränningsområde se rök och känna röklukt.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län. Projektet pågår mellan 2015 och 2019. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas.

För mer information

Till lifetaiga.se Länk till annan webbplats.

Kontakt