Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre anmälningskontroller inom djurskydd under 2017

Foto: Jonas Salmonsson

För andra året i rad nådde landets länsstyrelser målet att genomföra lika många planerade djurskyddskontroller som anmälningskontroller, visar Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna under 2017.

– Vi har nått den här balansen nationellt, det är glädjande! Vi har börjat arbeta på ett nytt sätt, med en länsstyrelsegemensam handläggningsrutin för anmälningsärenden, där vi prioriterar hårdare i dessa ärenden, säger Annika Wallin, chef för Jordbrukarstöd och veterinär på Länsstyrelsen Västernorrland.

Även i Västernorrland har vi för andra året i rad lyckats genomföra fler planerade kontroller än anmälningskontroller.

Länsstyrelsernas kontroller av djurskyddet sker dels genom planerade kontroller (återkommande besök hos yrkesverksamma djurhållare), dels genom kontroller efter anmälningar om bristande djurskydd (oftast sällskapsdjur). Anmälningarna kan vara anonyma och sammantaget i hela landet är hela 40 procent av anmälningskontrollerna utan anmärkning. Fortfarande tar de stora resurser i anspråk. Under 2017 kom mer än 13 000 anmälningsärenden till länsstyrelserna.

I Västernorrland har vi under flera år arbetat systematiskt för att minska antalet obefogade anmälningskontroller. Under 2017 har vi lyckats med att minska andelen till 25 procent.

Totalt genomfördes 10 828 kontroller i landet (både enligt plan och efter anmälan). Jordbruksverket visar i sin sammanställning på att antalet årsarbetskrafter ökade från 191 till 200 i hela landet, samtidigt som antalet kontroller var 71 färre. Jordbruksverket påpekar att det totalt sett gjordes färre kontroller per årsarbetskraft.

– Det finns en enkel förklaring. En planerad kontroll hos en lantbrukare tar längre tid än ett besök hos en anmäld kattägare. Ett större fokus på planerade kontroller leder till fler uppföljningar av sådana kontroller, som också tar längre tid. Vi har också efter krav från branschen ökat kvaliteten på kontrollbesöken och dokumentationen, vilket också tar mer tid. Fler länsstyrelser väljer av säkerhetsskäl att använda två inspektörer på anmälningsärenden, vilket förstås är resurskrävande och minskar antalet kontroller, säger Marcus Björklund, chef för djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelserna och Jordbruksverket samarbetar med varandra om utvecklingen av djurskyddskontrollen på många sätt, bland annat genom Rådet för djurskyddskontroll.

– Länsstyrelserna och Jordbruksverket behöver tillsammans fortsätta arbetet för att utveckla och likrikta kontrollverksamheten ytterligare. Tydligare vägledningar och fortsatta erfarenhetskonferenser, där vi delar goda exempel, är viktiga för att leva upp till målet om en verksamhet med en god, effektiv och likvärdig djurskyddskontroll, säger Marcus Björklund.

Till Jordbruksverkets rapport Länk till annan webbplats.

Till Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Kontakt