Publiceringsdatum: 18 april 2018

Senast uppdaterad: tisdag 22 maj, 10.32

Säljakt 2018

Naturvårdsverkets beslut om jakt på gråsäl innebär bland annat följande för Västernorrlands län; Jakt är tillåten 20 april – 31 december 2018. Totalt i länet får 50 sälar fällas.

​Naturvårdsverket ska kontaktas för rapportering om jakten på telefon 010-698 10 00 eller på webbplatsen; www.naturvardsverket.se/saljaktlänk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets beslut om jakt på gråsäl är omfattande, beslutet finns att beställas hos länsstyrelsen, 0611-34 90 00 och finns tillgängligt på under jakt och viltvård.

Kontakt