Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi följer en nationell förvaltningsplan

2017 fick vi in tre ansökningar om skyddsjakt på skarv i det aktuella området i Timrå. Samtliga ansökningar beviljades. Vi hoppas att skyddsjakten fyller sitt syfte, och att problemen – som vi vet finns – minskar. Det är därför vi har beviljat ansökningarna.

Förtydligande med anledning av följande artikel (ST.nu 8/11):

Ewa Lindstrand (S) agerar i skarvfrågan: "Jag tycker de behandlar problemet nonchalant"länk till annan webbplats

Det finns redan en nationell förvaltningsplan som vi följer och anpassar till vår region. Vi har också kontakt med andra kustlän och Naturvårdsverket, för att säkra att vi hanterar frågorna på ett liknande sätt i våra olika län.

För att skaffa oss en bättre bild kring förekomsten av skarv i länet, genomförde länsstyrelsen en inventering av skarv i Västernorrland under 2017. Länsstyrelsens handläggare har också deltagit i möten för att berätta om det arbete som vi bedriver inom området.

Övergripande frågor om vilt och viltskador, där frågor som denna hör hemma, hanteras i länets viltförvaltningsdelegation. Där finns en bred representation av politiker, företagare och intresseföreningar från hela länet.

Slutligen har vi, så sent som i fredags den 6 april, tagit emot ett brev från Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande i Timrå. Givetvis kommer hon att få ett svar på den skrivelsen.

Kontakt