Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad betyder siken för fritidsfiskare?

Projektet SeaGIS 2.0 ska undersöka fritidsfisket efter sik längs kusten i Västerbotten och Västernorrland. Syftet är att få bättre kunskap om sikbestånden, hur fisket bedrivs och fiskets betydelse för rekreation.

– Vi vill vi utreda sikens ekonomiska betydelse, vi tror att den har ett högt värde för fritidsfiskare. Fritidsfiskets värde försummas när man som tidigare bara beräknar värdet utifrån yrkesfisket, säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGIS 2.0.

Undersökningen genomförs med hjälp av en digital enkät som skickas ut brett i både Sverige och Finland. I Sverige berörs Västerbottens och Västernorrlands län.

– Det finns för lite kunskap om siken och sikfiskets betydelse. Därför vill vi samla kunskapen som finns hos fritidsfiskare. Alla som fiskar längs kusten är välkomna att delta, säger Johnny Berglund.

Mer information:

Enkätenlänk till annan webbplats

SeaGIS 2.0länk till annan webbplats

Kontakt