Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag uppmärksammar vi romernas internationella dag

Den 8 april är det romernas internationella dag. Dagens firas på olika håll i Sverige liksom i ett fyrtiotal andra länder. Romernas internationella dag firas den 8 april för att minnas den första romska kongressen som hölls i London 1971.

Romer är en av fem nationella minoriteter i Sverige. De har funnits här sedan 1500-talet och i dag bor mellan 50 000 – 100 000 romer i Sverige. Anledningen till att det är svårt att säga en exakt siffra är att det är förbjudet att registrera människor baserat på etnicitet. Antalet baseras därför på vilka som själva definierar sig som romer. Deras språk som är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk kallas é romani chib och ibland benämns det bara som romanés eller romani.

Regeringens strategi för romsk inkludering länk till annan webbplats

Fakta om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Därför uppmärksammar vi händelser och dagar som är viktiga för de nationella minoriteterna. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Kontakt