Publiceringsdatum: 21 mars 2018

Senast uppdaterad: måndag 28 maj, 10.52

Jakt och viltvård - Ändring av stadgar Gudmundrå viltvårdsområdesförening    

Länsstyrelsen har genom beslut den 21 mars 2018 (dnr 218-8263-17) beslutat att fastställa ändring i Gudmundrå viltvårdsområdesförenings stadgar.    

​Beslutet finns tillgängligt hos länsstyrelsen. Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Härnösand.

Skrivelsen med överklagandena ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Västernorrland, Enheten för miljöanalys och viltförvaltning, 871 86 Härnösand.

Skrivelserna ska ha kommit in senast den 21 april 2018. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring som begrärs samt namn och adress. Ange även diarienummer.

Kontakt