Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla vinner på att arbeta för att förebygga vräkningar

Foto: Hans Wiklund

Att bli vräkt kan leda till hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vräkning innebär personligt lidande och höga kostnader för fastighetsägare och för samhället.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har i samarbete med Kronofogden tagit fram ett konkret stöd som visar hur vi kan arbeta vräkningsförebyggande.

Alla länsstyrelser har haft regeringsuppdrag att ge kommunerna stöd och råd i planering att motverka hemlöshet och underlätta inträdet till bostadsmarknaden. I samarbete med Kronofogden har vi tagit fram ett metodstöd med konkreta verktyg.

- Vid några inspirationsdagar som vi anordnade uppmärksammade vi behovet av ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete. Vi ser en stor vinst med en ökad samverkan mellan kommuner och bostadsföretag. Det är väldigt viktig att hyresvärdarna bygger upp rutiner för att snabbt kunna uppmärksamma hyresskulder innan de blivit för stora, och att hyresvärdarna har ett gott samarbete med socialförvaltningarna, säger Anna-Karin Abrahamsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

- Vi hoppas att det här stödet ska bidra till att fler kommuner och aktörer hittar såväl inspiration som konkreta verktyg som kan komma till användning i det vräkningsförebyggande arbetet. Genom gemensamt förebyggande arbete skapas både ekonomiska och mänskliga vinster för individer, hyresvärdar och samhället. Genom lokal samverkan i ett tidigt skede kan vi tillsammans nå det gemensamma målet – att få fler att bo kvar, säger Anna Wiberg som arbetar på förebyggande teamet hos Kronofogden.

Den 16 mars kommer materialet att presenteras och delas ut till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) i samband med den kunskapsdag organisationen anordnat för sina medlemmar.

Slutrapporten för regeringsuppdraget "Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande"

Kontakt