Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län

Vi upplever redan idag att vårt samhälle påverkas av ett förändrat klimat. Dessa klimatförändringar kommer att fortgå och påverka oss ännu mer i framtiden. En framtid med högre temperaturer, mer nederbörd och en ökad risk för extremväder.

Vad behöver vi göra för att för att minimera de ökade risker ett varmare och blötare län kan komma att uppleva, och hur skapar vi ett robust Västernorrland som står sig stark i ett förändrat klimat?

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Västernorrlands län beskriver hur klimatet kommer utvecklas i länet. Vilka sårbarheter vi har och vilka åtgärder vi bör ta för att bli ett robust län även i framtiden.

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning

Kontakt