Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förlängt nationellt uppdrag om barn som försvinner

Länsstyrelsernas regeringsuppdrag kring ensamkommande barn som försvinner har förlängts med ett år. Nu fortsätter det regionala samverkansarbetet för att förhindra att barn försvinner och hamnar i exploatering och utsatthet.

I januari 2016 fick länsstyrelserna ett uppdrag av regeringen, som bland annat bestod i att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner samt att föreslå åtgärder för att förebygga försvinnande. Uppdraget varade till och med 2017 och Länsstyrelsen Stockholm samordnade uppdraget.

Regeringen har beslutat att uppdraget förlängs över 2018. I årets regleringsbrev har länsstyrelserna fått i uppdrag av socialdepartementet att ta fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Länsstyrelsen Stockholm ska fortsätta att samordna uppdraget, stötta länens arbete och förvalta materialet som togs fram 2016–2017.

– Det känns bra att vi får fortsätta det arbete vi har påbörjat. Det krävs långsiktighet för att nå resultat. Under 2017 har flera länsstyrelser initierat samverkansprocesser tillsammans med relevanta aktörer i respektive län. Nu får länsstyrelserna fortsatt mandat och möjlighet att driva processerna vidare, säger Amir Hashemi-Nik, nationell samordnare för uppdraget och utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

– Uppdraget har haft betydelse för att göra de här barnen synliga i samhällsdebatten. Det har också skapat en bredare förståelse för vad som behöver göras på olika nivåer för att stärka skyddet runt utsatta barn i migration, fortsätter han.

Ensamkommande barn berättar i film

Länsstyrelserna har i samarbete med Rädda Barnen och Skåne Stadsmission tagit fram en film där ensamkommande barn och ungdomar som lämnat skyddsnäten får komma till tals. I filmen berättar de om varför de har avvikit och hur de upplever sin egen situation.

Filmen på Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt