Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag

Idag är det samernas nationaldag. Nationaldagen är gemensam för alla samer, oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Staare 2018 – samiskt jubileumsår

I år är det jubileumsår då det är 100 år sedan det första samiska landsmötets anordnades i den svenska delen av Saepmie. Mötet hölls i Staare (Östersund) i februari 1918.

Under jubileumsveckan den 5-11 februari 2018 lyfter Staare 2018 pionjärer, summerar hundra år och gör avstamp för framtiden.

Jubileumsveckan Länk till annan webbplats.

Vi lyfter fram berättelser från Saepmie

Under år 2018-2020 lyfter länsstyrelsen särskilt fram berättelser om platser med anknytning till samernas historia, innan de glöms bort för alltid. Du kan vara med och påverka vilka samiska kulturmiljöer och berättelser som ska bevaras och leva vidare.

Har du en berättelse om en person eller händelse med anknytning till en särskild plats som du vill dela med andra? Nu har du möjlighet att söka bidrag för det.

Satsningen genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

LÄNK TILL ATT ANSÖKA OM BIDRAG

Vårt arbete med nationella minoriteter

Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik, vilket innebär att vi ska skydda och stödja de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Nationaldagsfirande

Många kommuner i de samiska områdena flaggar idag med den samiska flaggan, men dagen uppmärksammas även med olika aktiviteter och kulturarrangemang runt om i landet. Samernas nationaldag kan firas med tårta och jojk och man sjunger Sámi soga lávlla (Samefolkets sång) på samiska.

Nationaldagen, eller samefolkets dag som den också kallas, har firats sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen i Trondheim 1917. Samerna har både en egen nationalsång och en egen flagga med färger från den samiska dräkten.

Kontakt