Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snöförhållandena ökar viltolyckorna

Foto: Lars Wiklund

I hela länet har vi för närvarande stort snödjup. Rörelsemönstret för viltet ändras till följd av de stora snömängderna som för närvarande råder. Detta innebär att viltolyckorna ökar.

Det är främst kollisioner mellan klövvilt och bil som ökar men även mellan vilt och tåg.

Det förändrade rörelsemönstret hos viltet innebär bland annat att viltet söker sig ut från skogen till plogade vägar och även in i tätbebyggda områden.

De flesta viltolyckorna i länet sker mellan rådjur och bil. Den större delen av olyckorna sker inom tätbebyggda områden. Redan den 31 januari i år hade länet 109 rådjur- och 88 älgolyckor enbart på väg.

Det finns många ute i länet som utfordrar framför allt rådjur under denna period på året. Utfordringen måste ske med omdöme och med god marginal till närmaste väg för att inte förvärra situationen för viltet.

Länsstyrelsen, polisen och länets kommuner gör med anledning av detta följande uppmaning till allmänheten;

  • Anpassa hastigheten när du är ute och kör bil
  • Respektera viltvarningsskyltarna
  • Utfordring av vilt ska ske med omdöme
  • Utfordring av vilt ska inte göras i närhet till väg eller järnväg (minst 500 meter ifrån)
  • Hitta lämpliga platser för utfordring av viltet så att viltet inte behöver korsa väg eller järnväg

Mer om viltolyckor:
viltolycka.selänk till annan webbplats

Kontakt