Publiceringsdatum: 3 februari 2018

Senast uppdaterad: onsdag 23 maj, 12.51

Ett förtydligande

Det var aldrig vår mening att framställa det som att fredagen skulle vara "normal" i länet. Vi beklagar att det har tolkats så, och tar till oss av kritiken.

Svar från länsstyrelsen med anledning av en artikel publicerad på Allehanda.se och ST.nu:

Läs artikelnlänk till annan webbplats

​Det var aldrig vår mening att framställa det som att fredagen skulle vara "normal" i länet.

Bilden vi hade efter torsdagens samverkansmöte, var att alla aktörer i länet skulle försöka bedriva normal verksamhet så långt det var möjligt. Det handlade främst om skolor, äldreomsorg och bussar, för att nämna några samhällsviktiga verksamheter. Varje aktör fattar beslut om sin verksamhet och länsstyrelsens roll är att underlätta samverkan.

Vi vill beklaga att det har tolkats som att läget skulle vara normalt i alla delar av samhället, på fredagen. Vi tar till oss av kritiken och ska försöka vara tydligare framöver.

Vi är oerhört imponerade av det jobb som alla har gjort och fortfarande gör, för att hålla vägar öppna och andra verksamheter igång, med tanke på det väder som varit.

Håkan Söderholm, Enhetschef på Länsstyrelsen Västernorrland

Kontakt