Publiceringsdatum: 2 februari 2018

Senast uppdaterad: måndag 21 maj, 11.15

Länet försöker återgå till det normala

Foto: Oskar Norrgrann

SMHI har hävt klass 1-varningen och länet kan se fram mot lättare snöfall idag. Däremot behöver vi fortfarande hantera konsekvenserna av gårdagens snöoväder.

Under dagens samverkanskonferens lyfte länets aktörer att den största utmaningen är fortsatt snöröjning och halkbekämpning. Och att det därför finns risk för störningar i trafiken till följd av olyckor.

Skolorna har haft öppet idag och verksamheterna fungerar normalt. En del kustkommuner är fortfarande drabbade då hemtjänsten har vissa svårigheter att ta sig fram och en del busshållplatser är oplogade. Snöröjning på kommunala vägar fortsätter samtidigt som man har börjat bekämpa halkan.

Däremot är det fortsatta problem med flyg och tåg med förseningar och inställda avgångar. All kollektivtrafik rullar igen, dock reducerad trafik i Sundsvall.

Kontakt