Publiceringsdatum: 16 januari 2018

Senast uppdaterad: måndag 21 maj, 14.55

Var uppmärksam på svaga isar - kustbevakningen utför provtagningar

Foto: Oskar Norrgrann

Idag tisdag den 16 januari och fram till lördag den 20 januari kommer Kustbevakningen att genomföra omfattande provtagningar i Bottenviken och Bottenhavet.

​Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma längst berörda områden.

Berörda områden är Gussöfjärden, Råneå. Örefjärden, Norrbyn, Gaviks/Edsätterfjärden och Åvikebukten, i den omfattning det förekommer is. Det är Kustbevakningens fartyg KBV 181 som genomför proverna och i samband med genomförandet bildas isrännor och/eller sprickbildning vid provtagningsområdena. Proverna tas på uppdrag av Umeå Marina Forskningscentrum (UMF).

Kontakt