Publiceringsdatum: 10 januari 2018

Senast uppdaterad: måndag 21 maj, 13.04

Utbetalning av jordbrukarstöd pågår

Sedan början på december pågår utbetalning av 2017 års gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga lantbrukare och kompensationsstöd.

Vi följer Jordbruksverkets plan för utbetalningar, om du undrar när ditt stöd är planerat att betalas ut hittar du planen på Jordbruksverkets webbplats under jordbrukarstöd/utbetalningsplan 2017.

Jordbruksverkets utbetalningsplanlänk till annan webbplats

Tyvärr är vissa beslutsbrev försenade, det gäller slututbetalning av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare, ekologisk produktion och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Planen var att de skulle skickas ut i februari men de kommer att skickas ut först senare under våren 2018.

De försenade beslutsbreven försvårar för dig som lantbrukare när du behöver dem i din bokföring. Till din hjälp i väntan på beslutsbreven kan du logga in på Mina sidor via Jordbruksverkets hemsida och se vilka utbetalningar du fått och för vilket år utbetalningen avser. Du ser det under utbetalningar och avräkningar i vänstermenyn.

Vissa företag har inte fått sin slututbetalning för 2016 och 2015 eftersom systemen för detta inte är i funktion ännu. Vi beklagar detta och arbetar för att kunna göra resterande utbetalningar så fort det är möjligt.

Kontakt