Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tunnorna i Sundsvallsbukten: Bygglim redovisar den andra av tre delrapporter

Sundsvallsbukten

Bygglim Sverige AB har lämnat in den andra av tre delrapporter i den överenskomna undersökningsplanen som avser det område i Sundsvallsbukten där tunnor sänktes under åren 1961-1964. Sammanfattningsvis innehåller den andra delrapporten en översikt över olika riskbedömningsmetoder.

Länsstyrelsen kommer att läsa igenom den andra rapporten och lämna eventuella synpunkter på denna som nästa steg i ärendet.

Rapporten innehåller en redovisning av tillgängliga metoder för riskbedömning samt huvudsakliga informations- och kunskapsluckor och förslag på fortsatt arbete i ärendet.

Tre delmoment

Planen omfattar tre delmoment som löpande ska redovisas till länsstyrelsen i enlighet med det avtal som Bygglim Sverige AB slöt med Länsstyrelsen Västernorrland under 2016 för att upprätta undersökningsplanen.

Bygglim har på eget initiativ beslutat att ta fram och finansiera planen och beräknas vara klart under slutet av 2017. Avtalet fastställer inte något ansvar för de undersökningar som kan framkomma i planen. Planen ska vara underlag för länsstyrelsen inför beslut om genomförande av undersökningar av området med tunnorna på botten av Sundsvallsbukten.

Vad händer nu?

Nästa steg i avtalet är sedan att Bygglim ska ta fram ett förslag till vilka undersökningar som kan genomföras inom dumpningsområdet. Bygglim planerar att presentera den föreslagna undersökningsplanen under fjärde kvartalet i år. Målet är att förslaget presenteras i slutet av 2017.

Länsstyrelsen kommer nu att läsa igenom den andra delrapporten och lämna eventuella synpunkter på denna som nästa steg i ärendet.

Bakgrund

Mellan åren 1952-1964 sänktes uppskattningsvis 23 000 tunnor med bland annat kvicksilverhaltigt avfall i Sundsvallsbukten. Avfallet bestod av rester från tillverkning av vinylklorid, vilket används som råvara vid tillverkning av PVC.

Vinylklorid tillverkades i Stockvik mellan åren 1945-1968 av Stockholm Superfosfat Fabriks AB, som senare kom att heta Fortum Ljunga Kraft AB. PVC-tillverkningen fortsatte efter det att vinylkloridtillverkningen upphört i Stockvik. Bygglim Sverige AB övertog PVC-tillverkningen 1985. .

Kontakt