30 okt 2024 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning i jämställdhetsintegrering

Länsstyrelserna i Västernorrlands, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län erbjuder ledare i staten, lärosäten, region och kommun att delta i Jämställdhetsmyndighetens grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas.

Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Kursen syftar till att höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet. Den är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Du kommer dock att behöva förbereda dig genom att genomgå en kort webbutbildning (se nedan).

Praktisk information

Kursen är uppdelad på två halvdagar som båda genomförs digitalt. För att delta på kursen krävs att du genomgått jämställdhetsmyndighetens webbutbildning om jämställdhetsintegrering. Webbutbildningen beräknas ta ca 60 minuter.

Webbutbildning om jämställdhetsintegrering, Jämställdhetmyndigheten Länk till annan webbplats.

30 oktober 2024

9.00–12.00
Vad är jämställdhetsintegrering och vad ska vi uppnå med jämställdhetsintegrering?
Hur ska vi arbeta med jämställdhetsintegrering?
Varför: varför ska vi jämställdhetsintegrera och varför uppstår ojämställdhet?
Genomgång av hemuppgift

4 december 2024

9.00–12.00
Genomgång av hemuppgift
Jämställdhetsintegrering
Hur leder och styr vi arbetet?
Avslut

Arrangör

Utbildningen genomförs av Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Evenemanget sker digitalt
Kostnad:
3 800kr (Exklusive moms)
Sista anmälningsdag:
30 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om tillexempel hjälpmedel skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss