13 mar 2024 klocka 08.30 - 15.00

Handläggarträff för detaljplanerare och översiktsplanerare i Västernorrland

Vy över Sundsvall

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till handläggarträff den 13 mars i Härnösand. Träffen syftar till att lyfta aktuella planeringsfrågor och ge tid för samtal och dialog planerare emellan.

Innehåll

 • Hur kan geotekniska säkerhetsfrågor hanteras i detaljplan och översiktsplan?
  Maria Freiholtz, SGI presenterar den nya vägledningen. Vilka geotekniska utredningar bör göras och när? Vilka krav bör man ställa vid upphandling av geoteknisk kompetens och hur kan man reglera i plankartan?
 • Hur går det med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen?
  Anna Bergman, Lantmäteriet, presenterar status kring nationella geodataplattformen (NGP) samt den nationella specifikationen för översiktsplan.
 • Detaljplanens genomförbarhet kopplat till annan lagstiftning än PBL.
  Länsstyrelsen informerar om skyddade arter enligt artskyddsförordningen, fornlämningar enligt kulturmiljölagen samt vattenverksamhet och generellt biotopskydd enligt miljöbalken.
 • Hur kan vi ta hänsyn till totalförsvarets intressen i detaljplan och översiktsplan?
  Martin Neldén, beredskapssamordnare Länsstyrelsen, presenterar.

Ett mer detaljerat program kommer att presenteras senare.

För vem?

Detaljplanerare och översiktsplanerare samt berörda chefer. Inbjudan riktar sig även till planhandläggare inom privat sektor.

Medverkar gör även

Maria Freiholtz, SGI och Anna Bergman, lantmäteriet.

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta Ulrika Bylund, ulrika.bylund@lansstyrelsen.se vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Härnösand – Sambiblioteket, Olof Högbergssalen plan 1
Kostnad:
Träffen är kostnadsfri och länsstyrelsen står för fika och lunch.
Sista anmälningsdag:
01 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 1 mars klockan 23.59.

Deltar på lunchen? * (obligatorisk)
Deltar på lunchen?


Upplysningar om till exempel specialkost eller allergi skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss