26 sep 2023 klocka 12.00 - 16.00

Workshop Framtidsdialog - Länsstrategi för jämställdhet

illustrerade människor på vit bakgrund

Välkommen att delta i en framtidsdialog där vi tillsammans, utifrån prioriterade områden, formulerar långsiktiga mål och skapar en gemensam bild och riktning.

Länsstyrelsen har i regleringsbrevet för 2023 fått uppdraget att ta fram en länsstrategi för jämställdhet. Som ett stöd i framtagandet har länsstyrelsen upphandlat Sweco. Tillsammans ska vi med länets aktörer ta fram länsstrategin, som ska gälla åren 2024–2027.

Under våren 2023 har Sweco genomfört intervjuer med aktörer i länet i syfte att lyssna in reflektioner kring nuläget, utmaningar och prioriteringar. Nästa steg är att genomföra två workshopar med nyckelpersoner i länet: en framtidsdialog (workshop 1) och en workshop för ägarskap och samhandling (workshop 2).

Du bjuds härmed in till att delta i framtidsdialogen (workshop 1).

Syftet med framtidsdialogen är att tillsammans, utifrån prioriterade områden, formulera långsiktiga mål och skapa en gemensam bild och riktning. Framtidsdialogen lägger grund för konkretiseringen av mål och aktiviteter som görs i workshop 2.

Workshoparna kommer att lägga grunden för länsstrategin för jämställdhet i Västernorrland.

Välkommen!

Preliminärt program

12.00-13.00: Lunch

13.00-16.00: Workshop

Målgrupp

Strateger/samordnare som arbetar med jämställdhetsfrågor eller andra områden inom social hållbarhet.

Lunch och fika

Vi startar med gemensam lunch kl. 12.00 och bjuder sedan på eftermiddagsfika. Skicka eventuella kostpreferenser via e-post till Jenny Långström: jenny.langstrom@lansstyrelsen.se.

Var:
Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31–33, Sundsvall
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Deltar på gemensam lunch kl. 12.00? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Deltar på gemensam lunch kl. 12.00? (obligatorisk)


Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss