Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23- 31 maj 2023 klocka 18.00 - 21.00

En bra start som fårägare

Närbild på två vita får utomhus. Foto.

Vi erbjuder denna kurs, på sex tillfällen, för dig som funderar på att skaffa får eller nyligen startat upp en fårbesättning. Syftet är att du ska undvika de vanligaste fallgroparna och få en bra start som fårägare.

Titti Strömne från Glada Fåret, husdjursagronom och lammrådgivare, medverkar och guidar dig genom kursen. De sex kurstillfällena handlar om vad du behöver veta när du är ny med får. Dessutom träffar du andra nyblivna fårägare och tillsammans får ni upptäcka detta mångsidiga djurslag.

Temat på de olika tillfällena är planering, fårhantering, utfodring, lammning och bete. Kursen avslutas med en studieresa våren 2024. Detaljerat program finns nedan under respektive datum. Det är begränsat antal platser för att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av de praktiska övningarna.

Program:

 • Utgå från egna förutsättningar
 • Mål med sin produktion. Ekologisk eller konventionell?
 • Olika sätt att föda upp lamm: olika produktionsformer
 • Rasval: Info om olika raser som finns i Sverige.
 • Genomgång behov av byggnader, foder, areal med mera (översiktligt)
 • Ekonomi: En generell kalkyl, vilka intäkter/kostnader rör det sig om?
 • Hur börjar jag? (beställ PPN, stalljournal, kontakt till slakterier, livdjurssäljare med mera)
 • Lästips. Dela ut material.

Detta är kursens första träff och vi ses i Länsstyrelsen Västernorrlands lokaler i Härnösand.

Program:

 • Deltagarna får se olika moment: Förflyttning av får, klövklippning, märkning, avmaskning, sortering, hullbedömning, slaktmognad. Även en del praktiska moment där deltagarna själva får prova att hantera får i olika situationer, till exempel att sätta ett får och slaktmognadsbedömning.
 • Genomgång av fårens beteende: Hur ter sig världen ur fårens perspektiv?
 • Vi diskuterar olika hjälpmedel, kostnad, var du kan köpa dem.

Detta är kursens andra träff och vi ses på Hälla Gård i Liden.

Program:

 • Varför är det bra att kunna utfodring?
 • Fåret en idisslare
 • Fårens näringsbehov
 • Fodrets näringsinnehåll
 • Fodermedel: grovfoder - vad påverkar innehållet?
 • Fodermedel: kraftfoder, mineraler, vatten
 • Utfodring under ett fårår, hullbedömning
 • Förslag på foderstat

Detta är kursens tredje träff och vi ses digitalt via Teams.

Program:

 • Veterinär Ulrika König medverkar.
 • Förberedelser inför lamningen: Husapotek, grindar, öronmärken, journal.
 • Lamningshjälp: Den normala förlossningen
 • Lamningshjälp: Om du måste hjälpa till med lägesrättning, hur gör du?
 • Hälsostörningar som du bör förebygga
 • Hur du ger lammen en bra start

Detta är kursens fjärde träff. Plats är inte fastställd ännu.

Program:

 • Fårens fördelar & begränsningar som betesdjur
 • Olika produktionsmodellers behov av bete
 • Betessläpp
 • Konsumtion
 • Betes näringsinnehåll för får
 • Beläggning
 • Att få lamm att växa på bete
 • Mineraler och salt
 • Betesplanering
 • Olika betessystem
 • Förebygg parasitinfektion
 • Beteende
 • Hantering av får på bete
 • Stängsel: information om rovdjursavvisande stängsel, uppsättning och regler.

Detta är kursens femte träff. Vi ses digitalt via Teams.

Program:

Vi besöker två olika typer av fårgårdar i länet. Där får deltagarna ta del av olika produktionsinriktningar, byggnadslösningar och foderstrategier.

Detta är kursens sjätte och sista träff. Mer information kommer.

Arrangör

Kursen arrangeras av Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Västernorrlands Fåravelsförening, och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen samverkar med externa aktörer inom områdena ett rikt odlingslandskap, ekologisk produktion, greppa näringen och nya jobb i syfte att ge småföretag i Västernorrland inspiration och kunskap om möjligheter till att vidareutveckla sina verksamheter.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta Anna Tjell vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Olika platser, se detaljerad information för varje tillfälle
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri. Deltagarna betalar själva för fika vid träffarna
Sista anmälningsdag:
12 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 maj klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Anna Tjell

Hållbar regional utveckling