04 apr 2023 klocka 09.00 - 11.00

Varför behöver vi arbeta våldsförebyggande?

Välkommen till en digital förmiddag med fokus på det våldsförebyggande arbetet. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Vad innebär detta och vilka normer rättfärdigar våldet?

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens 10 åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Under denna förmiddag kommer vi att få lyssna till två erfarna utredare från Jämställdhetsmyndigheten. I slutet av webbinariet öppnar vi upp för tankar och åsikter kring hur vi gemensamt kan fortsätta att utveckla det våldsförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.

Mer om det våldsförebyggande arbetet och regeringens 10 åriga strategi finns att läsa på Jämställdhetsmyndighetens webbplats,

Våldsförebyggande arbete på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom kommunala verksamheter, socialtjänsten, skolan, statliga myndigheter, hälso- och sjukvården, rättsväsendet och civilsamhället. Vi ser gärna att beslutsfattar som chefer och politiker deltar. Deltagare från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är välkomna.

Föreläsare

Ett systematiskt kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete
Katarina Eman Risberg, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Män, maskulinitet och våld
Peter Söderström, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Program

Programmet uppdateras

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norbotten.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Evenemanget är digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 31 mars klockan 23.59.

Verksam i län: * (obligatorisk)
Verksam i län:
Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor