21- 22 mar 2023 klocka 13.00 - 16.30

Utbildning om dopning

Med stöd från metoden 100% ren hårdträning anordnar Länsstyrelsen Västernorrland en två dagars antidopningutbildning. Utbildningen ger kunskap kring hur bland annat träningsanläggningar kan arbeta dopningsförebyggande.

Utbildningen är uppdelad på två halvdagar och innehåller information om anabola androgena steroider, kroppsideal, kosttillskott, idrottens och polisens antidopningsarbete samt hur man bäst kan kommunicera kring antidopning. Utbildningen utgör grunden för att bli en diplomerad träningsanläggning för 100 % ren hårdträning, eller behålla tidigare diplomering. Utbildningen är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopningsarbetet i länet.

För att bli godkänd på utbildningen och erhålla ett intyg krävs deltagande vid båda utbildningsdagarna samt ett godkänt kunskapsprov.

Utbildningen sker lokalt på flera platser i länet. Beroende på antalet anmälda deltagare kommer länsstyrelsen tillsammans med kommunerna att välja lämpliga lokaler.

Målgrupp

Ägare, träningsansvariga och instruktörer på träningsanläggningar är huvudmålgruppen. Utbildningen är ett steg till att bli en diplomerad träningsanläggning eller behålla tidigare diplomering i arbetsmetoden. Vi välkomnar även andra aktörer i det dopningförebyggande arbetet som exempelvis kommunala ANDTS- och brottsförebyggande samordnare, poliser, idrottslärare, elevhälsan, ungdomshälsan med flera. Även föreningar med egna gymanläggningar. Utbildningen vänder sig till dig som är verksam i Västernorrland.

Föreläsare

Föreläsare för evenemanget uppdateras.

Tisdag den 21 mars:

 • 13.00: Incheckning - Hej och välkomna!
 • 13.15: Introduktion i 100% ren hårdträning
 • 13.45: Kost och träning - Behövs kosttillskott?
 • 15.00: Paus
 • 15:15 Polisens antidopningsarbete
 • 16:15 Återsamling
 • 16:30 Tack för idag!

Onsdag den 22 mars:

 • 13.00: Hej och välkomna tillbaka!
 • 13.15: Anabola androgena steroider - tecken och symptom, medicinska och sociala konsekvenser samt kroppsideal
 • 14.30: Paus
 • 14.45: Idrottens antidopningsarbete
 • 15.30: Paus
 • 15.40: Kommunicera antidopning
 • 16.10: Återsamling och utvärdering (gruppdiskussioner)
 • 16.30: Tack för ert deltagande!

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Plats för evenemanget uppdateras
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt för deltagare från Västernorrland
Sista anmälningsdag:
19 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Observera att anmälan är bindande.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 mars klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor