17 feb 2023 klocka 09.00 - 14.00

Utbildningsdag om ekonomiskt våld, uttryck och konsekvenser

Välkommen till en utbildningsdag om hur ekonomiskt våld kan gestalta sig och vilka konsekvenser det kan få för våldsutsatta, inte minst kopplat till möjligheten att uppnå ett stadigvarande boende för personer som utsatts för våld.

Utbildningen utgörs av inspelade föreläsningar om hur ekonomiskt våld kan gestalta sig och vilka konsekvenser det kan få för våldsutsatta, inte minst kopplat till möjligheten att uppnå ett stadigvarande boende för personer som utsatts för våld.

Föreläsningarna fokuserar på det ekonomiska våldet och dess konsekvenser för de som utsätts. Det beskrivs också hur ekonomiskt våld kan påverka möjligheten till stadigvarande boende samt hur det ser ut i vårt län när det gäller den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Föreläsningarna sänds även den 3 maj.
Utbildningsdag om ekonomiskt våld, uttryck och konsekvenser

Målgrupp

Personer i Västernorrland som kommer i kontakt med våldsutsatta personer.

Föreläsare

 • Ekonomiskt våld och dess konsekvenser
  Lars Evertsson Professor Institutionen för psykologi och socialt arbete Mittuniversitetet Paus

 • Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer
  Rickard Ulmestig, professor vid institutionen för socialt arbete. Universitetet i Växjö.

 • Hur påverkar ekonomiskt våld möjligheten att kunna få ett stadigvarande boende?
  Hanna Hansson, utredare av Till stadigvarande boende - Kartläggning av kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende

 • Hur ser den ekonomiska jämställdheten ut i Västernorrland?
  Robin Paulonen, sakkunnig mänskliga rättigheter länsstyrelsen Västernorrland


Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Evenemanget sker digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
10 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 10 februari klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Hannah Kejerhag Oldenmark

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor