17 maj 2023 klocka 09.00 - 11.00

Glittra med grå hår - om hbtqi och äldreomsorg i Västernorrland

I samband med den internationella dagen mot homo - och transfobi arrangerar Länsstyrelsen Västernorrland ett informationstillfälle om levnadsvillkor och god omsorg för äldre queers i Västernorrland.

Tiden efter pensionering kan av många beskrivas som en tid med större frihet. Att inte vara bunden till arbete och att kunna välja vilka platser en vill vara på och vilka personer en vill ha omkring. Många hbtqi-personer uttrycker en oro för hur det ska bli när de blir i behov av omsorg. De är rädda för att bli trakasserade, dåligt bemötta av andra boende eller av personalen inom omsorgen. En rädsla för att inte bli sedd för den en är, att inte få sina relationer tagna på allvar, eller att inte få hjälp med det en behöver. Om att inte få finnas på rättvisa villkor.

Enligt Socialstyrelsen är det idag cirka 15 000 hbtqi-personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Den siffran kommer att öka mycket kraftigt de kommande femton åren, i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. Därför arrangerar Länsstyrelsen Västernorrland, i samband med International day against homo – and transphobia, ett tillfälle om levnadsvillkor och god omsorg för äldre queers i Västernorrland.

Målgrupp

Undersköterskor, anhörigkonsulenter, sjuksköterskor, vårdbiträden, socionomer, arbetsterapeuter eller andra yrkesverksamma som möter äldre människor. Men även beslutsfattare och nämndpolitiker.

Program

Programmet presenteras inom kort.

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Uppdateras inom kort
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
10 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 10 maj klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Robin Paulonen

Utvecklare mänskliga rättigheter

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet