26- 27 apr 2023 klocka 11.30 - 14.30

Hur fyller vi jämställdhet med innehåll?

De fyra nordliga länsstyrelserna bjuder in till en konferens där vi fokuserar på hur vi tillsammans kan utveckla jämställdhetsarbetet i våra län.

Strateger från de fyra norrlänen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) bjuds in till erfarenhetsbyte och lärande i arbetet med jämställdhetsintegrering. Under dessa dagar kommer det finnas tid för studiebesök och lärande sinsemellan.

Målgrupp

Strateger i de fyra länen som har i sitt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och/eller förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor inom kommuner, myndigheter, regioner, civilsamhälle och näringsliv.

Anmälan

Anmälan görs via Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

Hur fyller vi jämställdhet med innehåll? 

Arrangör

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Scandic Plaza, Umeå
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
06 feb 2023

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet