22- 23 feb 2023 klocka 09.30 - 14.30

Dricksvattenförsörjning under höjd beredskap

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till seminarium om stärkt dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.

Kunskapen om planering för dricksvattenförsörjning under höjd beredskap behöver utvecklas. Därför bjuder länsstyrelsen in till detta seminarium.

Föredrag kommer att varvas med diskussioner med målet att vi tillsammans ska:

  • öka kunskapen inom dricksvattenförsörjning under höjd beredskap
  • komma fram till gemensamma utgångspunkter och strategier för planeringen
  • identifiera åtgärder för att öka förmågan till dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.

Målgrupp är kommunala beredskapssamordnare, VA-chefer, driftchefer för vatten och ledningsnät samt ev. ytterligare befattningar inom VA som berörs av planering för dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.

Var:
Sundsvall
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
27 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Deltar i middag 22 februari * (obligatorisk)
Deltar i middag 22 februari


Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till

beredskap.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Kontakt