26- 02 sep okt klocka 00.00 - 23.59

Krisberedskapsveckan 2022

Traktor på grön åker

Krisberedskapsveckan uppmärksammas runt om i Västernorrland med en rad aktiviteter. Informationsträffar och utbildningar hålls i flera kommuner. Vikten av att vi alla bör ha en god beredskap lyfts också i kommunernas sociala medier och i olika kampanjer.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Här är ett axplock över det som sker i Västernorrland under veckan. För mer information, kontakta respektive organisation.

 • På Folkets Hus Gnistan i Örnsköldsvik arrangerar Svenska Lottakåren en föreläsning för allmänheten ”När det oväntade händer – vem har ansvaret under en samhällskris?”. En interaktiv workshop där du får lära dig om vilket ansvar du har när samhället drabbas av en kris och vad som menas med begreppet demokratisk beredskap, samt vad du kan göra för bidra till samhällets beredskap. Mer information och anmälan finns på Facebook: När Det Oväntade Händer - vem har ansvaret under en samhällskris? Länk till annan webbplats.
 • Tisdag den 27 sep kommer Försvarsutbildarna Västernorrland till Medborgarhuset i Ånge. Information under 3 timmar mellan 09.00-12.00. Om krisberedskap och hur man kan tänka under en kris. Målgrupp på förmiddagen är alla Pensionärsföreningar i kommunen – särskild information till dessa har gått ut.
 • På kvällen den 27 september kommer samma uppsättning vara i Överturingen.
 • På förmiddagen torsdag den 29 september är Civilförsvarsförbundet utanför ICA i Ånge och informerar allmänheten om krisberedskap. På eftermiddagen åker de ner till Torpshammar utan för Coop och gör samma sak.
 • På kvällen den 27 september kommer Civilförsvarsförbundet tillsammans med ABF starta upp en studiecirkel om hemberedskap i Torpshammar.
 • Den 29 september bjuder Länsstyrelsen Västernorrland in till en beredskapsdag på Nordvik om arbetet med att rusta upp Sveriges livsmedelsberedskap. Deltar gör bland andra Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet och Lantbrukarnas riksförbund.
 • En Totalförsvarsdag hålls i Sollefteå den 27 september med gymnasiets elever årskurs 3 och vuxenstuderande. MSB Sandö, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Region Västernorrland, Sollefteå kommun, Polisen och ett antal frivilligorganisationer deltar och bidrar med kunskap om Totalförsvaret som företeelse, den enskildes plikt och vilka utbildnings och yrkesvägar det finns inom våra respektive organisationer.
 • Sollefteå kommun genomför en öppen föreläsning på vuxenstudiecentrum den 28/9 om krisberedskap. Om kriget eller krisen kommer - vad gör kommunen och vad kan du göra själv.
 • ICA Ånge kommer under veckan att erbjuda kunderna i butiken att kunna köpa en krislåda. Syftet är att få medborgaren att starta upp/höja sin egen hemberedskap.
 • Ånge kommun har frågesport på Instagram med olika priser. Syftet är att Kommunens följare ska få mer kunskap och ett större intresse för hemberedskap och mat/vatten under en kris.
 • Ånge kommun ställer ut en krislåda på varje bibliotek, Syftet är att besökare ska få se ett exempel på hur en krislåda kan se ut, samt att personalen informerar. Krislådorna kommer i slutet på veckan lottas ut till de besökare som har varit på plats.
VAR:
Se respektive arrangemang
KOSTNAD:
Se respektive arrangemang
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt