06- 07 dec 2022 klocka 08.00 - 16.00

Regional utbildning med fokus på ledarskap och effektiv samverkan vid kris och krig

Välkommen till en länsgemensam utbildningsinsats med fokus på ledarskap och effektiv samverkan vid kris och krig.

Denna utbildning vänder sig till dig som verkar eller kan komma att verka i en ledande position vid samhällsstörningar, både i samverkan med andra organisationer och inom din egen organisation.

Syftet med utbildningen är att höja kompetensen inom civil beredskap och säkerställa en effektiv aktörsgemensam samverkan och ledning. Målet med utbildningen är att öka deltagarnas förmåga att leda arbete vid samhällsstörningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kommunchef, förvaltningschef, krisstabschef, ISF-koordinator, ISF-ordförande eller motsvarande. Utbildningen har ett begränsat antal deltagare på 25 stycken.

Program

Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment. Du förbinder dig att närvara under hela utbildningstiden. Du som deltar är utbildningens viktigaste resurs och det förutsätter ett aktivt deltagande och att du bidrar med dina egna erfarenheter och kunskap om den egna organisationen.

Innan kursen kan instuderingsmaterial och förberedande uppgifter komma att skickas ut. Det krävs att du som kursdeltagare läst igenom material och genomfört eventuella uppgifter före kursstart.

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Söråkers Herrgård, Rigstavägen 15, 861 51 Söråker
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 november klockan 00.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Martin Neldén

Beredskapshandläggare