Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 jul sep klocka 15.00 - 23.55

Tävla om Ångermanlands och Medelpads landskapsmåltid

En rektangulär kakbit ,en mjuk, brun kaka, med en tallkvist på. Foto.

Foto: Jill Heyer

25 nya landskapsmåltider ska utses i den nationella satsningen Svenska Landskapsrätter. Nu har professionella kockar och matkreatörer möjlighet att tävla om att skapa Medelpads och Ångermanlands nya landskapsrätter.

Är du professionell kock eller matkreatör? Ta chansen att få representera något av våra två landskap Medelpad och Ångermanland med Höga Kusten i en gastronomisk tävling. De nya landskapsrätterna kommer att presenteras på Måltidens dag i Stockholm 20 oktober.

Tävla med en trerätters servering med lokal anknytning. Råvarorna i rätterna ska så långt det är möjligt komma från lokala livsmedelsproducenter. För att stärka framtidens restaurangnäring ska varje tävlingsbidrag inkludera en restaurangskoleelev.

Kriterier för deltagande:

 • Presentation av en trerätters servering kopplad till smakerna av landskapet.
 • Tävlingslaget består av en professionell kock, en restaurangskoleelev och råvaror från minst en lokal producent.
 • Råvarorna i rätterna ska så långt som möjligt komma från lokala producenter, därefter regionala sen Sverige i den mån det går.
 • Dukning och dryck som komplement till rätten ska också i största mån vara lokalt, alternativt spegla landskapet.
 • Beskrivning av måltiden och tanken bakom rätterna och kopplingen till landskapet.
 • Eget ansvar för att skaffa råvaror och att de finns tillgängliga vid tävlingsmomentet.
 • Tävlan sker tillsammans med en restaurangskoleelev, från någon av de regionala restaurangutbildningarna, som utses av projektgruppen.
 • Deltagande vid tävling fysiskt på plats.

Vad får vinnaren?

 • De fem finalisterna från varje landskap får 2 000 kr i ersättning för tid och råvaror för varje bidrag.
 • Segrarna från respektive landskap kommer att få servera sina vinnande rätter vid minst
  tre publika tillfällen.
 • Signera och stå bakom en av landets 25 officiella landskapsrätter.
 • Marknadsföring till ett värde av ca 10 000 kr som inkluderar bland annat spridning via destinationsföretaget, fotografier, synlighet i externa medier.
 • Synas för internationell publik i samband med eventet ”Stockholm – Europas Gastronomiska Huvudstad”, våren 2023.

Höga Kusten Destinationsutveckling, Destination Sundsvall, Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland samverkar kring projektet och kommer att använda sina resurser och kanaler för att ge god publicitet och genomslag.

Anmälan

Vill du vara med i tävlingen så anmäler du dig genom att göra en bokning via Simple signup.

Simple Signup: Nya Svenska landskapsrätter Länk till annan webbplats.

Tidplan

 • 22-09-01: Sista anmälningsdag för deltagande i tävlingen.
 • 22-09-12: Sista dag för inlämning av tävlingsrätterna.
 • 22-09-26: Tävlingsdag, både Medelpad och Ångermanlands deltagare deltar.
 • 22-10-12: Medelpads och Ångermanlands vinnande tävlingsbidrag presenteras av de vinnande lagen och serveras av regionala restaurangskoleelever på en lunchservering på residenset i Härnösand.
 • 22-10-20: Presentation av de vinnande tävlingsbidragen på Måltidens dag i Stockholm.
 • Under 2023: Sverige presenterar de Nya svenska landskapsrätterna för en internationell publik i Stockholm som en del i eventet ”Stockholm – Europas Gastronomiska Huvudstad”.
 • Under 2023: I samband med Kungaparets länsbesök serveras de en lunch med kombination av de vinnande måltiderna.

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland, Höga kusten destinationsutveckling, Destination Sundsvall och Region Västernorrland håller i tävlingsmomenten i Ångermanland och Medelpad, och utser med hjälp av en jury ett bidrag från varje landskap.

Det nationella projektet Svenska Landskapsrätter har initieras av Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Tillsammans vill vi stärka den nationella livsmedelsstrategin och utveckla Sveriges gastronomiska turism genom att profilera svenska måltider. Förhoppningen är också att väcka nya generationers intresse för landskapens betydelse, unika råvaror, svensk måltidskultur och landsbygdsutveckling.

Frågor?

Har du några frågor? Kontakta projektledare Malin Vikström.

E-post: malin.vikstrom@sundsvall.se

Telefon: 073-044 85 67


VAR:
Härnösand och Stockholm
KOSTNAD:
Viss ersättning erhålls, övrig tid och utgifter bekostas av deltagarna själva
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 sep 2022

Kontakt