Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

22 nov 2022 klocka 09.00 - 16.30

Regional samverkanskonferens gällande arbetet för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor i Västernorrland

I början av året reviderades länets myndighetsgemensamma handlingsplan för att i samverkan motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Handlingsplanen lyfter åtgärder som behöver genomföras för att utveckla bland annat samverkan.

Under denna dag arbetar vi tillsammans med hur vi kan utveckla vår samverkan kring åtgärderna med målet att nå konkreta förslag på hur arbetet kan genomföras framåt.

Följande frågor kommer att behandlas;

  • En modell för samråd kring vuxna
  • Samverkan som kan ske i överensstämmelse med sekretesslagstiftningen
  • Gemensamt arbete och spaning kopplat till sexköp

Målgrupp

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma inom länets kommuner, hälso- och sjukvård, polis, åklagare samt övriga berörda myndigheter i länet.Framförallt operativ personal samt deras chefer.

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

VAR:
Parkaden, Ådalsvägen 15, Härnösand
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt men sen avanmälan eller utebliven närvaro kan komma att debiteras. Vi bjuder på fika samt lunch.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 8 november klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Emma Wik

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor