Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 jun 2022 klocka 11.45 - 12.45

SKR:s modellkoncept - ett sätt att jämställdhetssäkra din organisation

Folksamling som står på ett kullerstensbelagt torg och blickar uppåt.

Välkommen till en serie av lunchföreläsningar där två av länets kommuner delar med sig av erfarenheter och konkreta arbetssätt i att jämställdhetssäkra den service och de tjänster som når medborgarna. Vid detta tillfälle, den 1 juni, är temat Framgångsfaktorer i Örnsköldsviks kommuns jämställdhetsarbete.

Sverige har ambitiösa mål när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Kommuner och Regioner har en viktig roll som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör. Den offentliga arenan ska arbeta för att ge lika förutsättningar till alla, oavsett kön eller andra maktordningar som påverkar en individ. Det är en fråga om rättvisa och kvalité för att möjliggöra en ökad träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter.

Föreläsningens innehåll

Örnsköldsviks kommun har under ett par år arbetat aktivt med att jämställdhetsintegrera kommunens styr- och ledningssystem utifrån SKR:s modellkoncept för jämställdhet. Föreläsningen kommer att ge konkreta exempel på arbetet med kommunens styrning och ledning för jämställdhetsintegrering, jämställdhetsanalyser och verksamhetsförbättringar. Föreläsningen inleds med en kortfattad beskrivning av den nationella strategin för jämställdhetsintegrering.

Målgrupp

Politiker, chefer, verksamhetsutvecklare/kvalitetsledare/controllers och strateger inom social hållbarhet.

Ansvariga utbildare

  • Ann-Sofie Mattebo, utvecklingsstrateg, Örnsköldsviks kommun.
  • Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Västernorrland.
VAR:
Digitalt, via Skype. En länk för deltagande skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag till de som har anmält sig.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 maj klockan 23.59.

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet