Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31- 01 aug sep klocka 11.00 - 12.00

Fyrlänskonferens:

alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS samt brottsförebyggande arbete

Illustration av människor som kommunicerar med varandra.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland bjuder tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) in till fyrlänskonferens rörande alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS, samt brottsförebyggande arbete. Vi har nöjet att välkomna dig till Luleå den här gången!

Mötesplats för kunskap- och erfarenhetsutbyte

Konferensen utgör en tvärsektoriell mötesplats och syftar till att bidra till kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som arbetar förebyggande mot tobak, alkohol och andra droger, brott samt spel om pengar.

Både föreläsningar och seminarier

Liksom tidigare år kommer dagarna att bestå av gemensamma pass för samtliga målgrupper, med syfte att stärka den viktiga samverkan mellan oss. Inom de olika seminariespåren kommer det sedan att erbjudas möjlighet till fördjupning utifrån det egna uppdraget. Diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att vara viktiga inslag under seminarierna.

Du kan följa de gemensamma föreläsningarna även digitalt. De olika seminariespåren går däremot bara att delta vid på plats i Luleå.

Målgrupp

Kommunala alkohol- och tobakshandläggare, ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare, samt poliser i de fyra norrlänen.

Program

Dag 1 onsdag den 31 augusti

11.00–12.30 Registrering och lunch.

12.30–12.45 Inledning, länsstyrelserna och CAN.

12.45-13.30 Aktuellt inom vårt uppdrag:

 • En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025, med Daniel Carlryd, CAN.
 • Det lagstadgade brottsförebyggande uppdraget, med Carl Gynne, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Kommande lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter, med Annika Borg, nationell samordnare alkohol- och tobakstillsyn vid Länsstyrelsen i Örebro län

13.30-13.45 Paus.

13.45-14.45 Välj ett av följande valbara seminariepass:

 • Användning av tobaks- och nikotinprodukter i befolkningen – aktuellt kunskapsläge och framtida utmaningar, med Linnéa Hedman, OLIN-studierna, Region Norrbotten. Linnéa Hedman är docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet.
 • Fördjupning brottsförebyggande arbete utifrån kommande lagstadgade ansvaret, med Carl Gynne, Brå.

14.45-15.15 Gemensamt fika.

15.15-16.00 Så utvecklar vi ett hållbart förebyggande arbete utifrån risk-och skyddsfaktorer, med Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten.

16.00-16.15 Summering och avslut.

19.00 Gemensam middag.

Dag 2 torsdag den 1 september

08.30–08.45 Inledning och uppföljning av dag 1.

08.45-09.30 Välj ett av följande valbara seminariepass:

 • Praktisk tobakstillsyn, med Conny Carlsson Sundman, tillsynshandläggare.
 • Workshop: Dialogduken, ett verktyg som konkretiserar det förebyggande arbetet utifrån kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, med Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten.

09.30-10.00 Fika.

10.00-10.45 Välj ett av följande valbara seminariepass:

 • Fortsättning praktisk tobakstillsyn, med Conny Carlsson Sundman, tillsynshandläggare.
 • Strategisk och gemensam kommunikation på ANDTS-området, med Anna Karlsson, Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

10.45-11.00 Paus.

11.00-11.45 Insatser förebyggande arbete i restaurangmiljö:

 • STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), presenterar sitt arbete med kopplingar till restaurang- och krogmiljö.
 • Lokala exempel kring Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark.

11.45–12.00 Gemensamt avslut, därefter gemensam lunch innan återresa.

Programmet uppdateras efterhand.

Anmälan

Låter detta som en intressant konferens för dig? Anmäl dig då via Länsstyrelsen Norrbotten:

Fyrlänskonferens: Alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS samt brottsförebyggande arbete (Länsstyrelsen Norrbottens webbplats)

VAR:
Hotell Savoy, Luleå.
KOSTNAD:
Länsstyrelsen bekostar konferensen samt mat och boende. Resan bekostar du själv.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 jun 2022

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Anna Karlsson

Länssamordnare ANDTS-frågor