29 apr 2022 klocka 08.45 - 12.00

Information och dialog om våldsförebyggande arbete

En grupp av människor lägger ett pussel. Endast händer och armar syns när de lägger stora bitar i olika färger på rätt plats.

Välkommen till ett digitalt informationstillfälle med möjlighet till dialog om hur ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld kan se ut i din kommun.

Samhället har hittills fokuserat på att hantera våldets konsekvenser i form av stöd och skydd snarare än dess orsaker. I nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor betonas vikten av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete, fokus på barn och unga samt pojkar och mäns delaktighet i arbetet.

Det våldsförebyggande arbetet har ett särskilt fokus på barn och unga, inte minst eftersom det är i denna målgrupp som vi kan förebygga mest. Men arbetet bör utgå från en tanke om en hela-kommunen-ansats vilket innebär att vi tillsammans kan förebygga våld. Om flera gör lite blir det mer än om bara en gör mycket.

Föreläsningarna utgår från Jämställdhetsmyndighetens handbok – inget att vänta på. Du får kunskap om hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. Samt kunskap om våld, genus och prevention.

Efter kunskapsdagen erbjuder Länsstyrelsen de kommuner som önskar kommundialog. För att diskutera var de befinner sig i det våldsförebyggande arbetet samt vilka behov av stöd de har i det långsiktiga arbetet.

Målgrupp

Politiker, tjänstepersoner, chefer, polis, skola, föreningar och ideella organisationer. Vi vänder oss särskilt till representanter ur Länsstyrelsen Västernorrlands olika nätverk inom social hållbarhet.

Frågor?

Har du frågor? Kontakta någon av de tre arrangörerna vid Länsstyrelsen Västernorrland:

Patrik Gunnarsson, patrik.gunnarsson@lansstyrelsen.se
Ulrika Viklund, ulrika.viklund@lansstyrelsen.se
Jenny Långström, jenny.langstrom@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt. Länk för deltagande skickas ut separat några dagar innan kunskapsdagen till dig som har anmält dig.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 20 april klockan 23.59.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet