03 mar 2022 klocka 09.00 - 12.00

Digital nätverksträff om ekonomisk jämställdhet

Illustration av personer som sitter och står på en våg där det är jämnvikt mellan vågskålarna.

Den 3 mars 2022 anordnar Länsstyrelserna i de fyra norrlänen en digital nätverksträff inför uppmärksammandet av den internationella kvinnodagen. Temat för träffen är ekonomisk jämställdhet.

Temat för denna digitala träffen är ekonomisk jämställdhet. Och du som deltar kommer att få ta del av utvecklingen i de fyra länen samt föreläsningar från Kommissionen för jämställda livsinkomster, Jämställdhetsmyndigheten och Linnéuniversitetet.

Ekonomisk jämställdhet är ett delmål i regeringens jämställdhetspolitik. Det syftar till att kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Det handlar dels om hur ekonomiska resurser fördelas mellan kvinnor och män, bland annat lönenivåer, arbetsvillkor och utbildningsnivå. Dels om pensioner, sjukersättning och föräldrapenning. Föreläsarna berör även ekonomiskt våld och dess konsekvenser.

Målgrupp

Tjänstepersoner som har i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering samt motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Program

  • De fyra landshövdingarna har ordet
  • Kommissionen för jämställda livsinkomster
  • Jämställdhetsmyndigheten: Ekonomiska konsekvenser av Covid-19.
  • Rickard Ulmestig, Linneuniversitetet: Ekonomiskt våld.
  • Spaning över ekonomisk jämställdhet i de fyra länen.
VAR:
Evenemanget är digitalt. Länk för deltagande via Skype kommer via e-post till dig som har anmält dig någon dag innan arrangemanget.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 25 februari klockan 23.59.

Ange vilket län du är verksam i (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ange vilket län du är verksam i (obligatorisk)
Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Irina Enbuska Von Schantz

Jämställdhetsutvecklare