17- 18 mar 2022 klocka 13.00 - 12.00

Basutbildningar om våld mot personer med funktionsvariation och våld mot äldre

Händer som formar ett hjärta runt en trädstam

Välkommen till utbildningsdagar som kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande.

Utbildningen kommer att beröra hur våldet kan se ut, vilka konsekvenser det kan få samt hur personal kan uppmärksamma våldsutsattheten samt arbeta för att erbjuda stöd och skydd.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt Västernorrlands län. Exempelvis handläggare inom socialtjänsten, omvårdnadspersonal såsom personliga assistenter, hemtjänstpersonal eller boendepersonal samt personal på habiliteringen, rehabiliteringen och sjukvården.

Utbildningsdatum

  • 17 mars, kl.13-16: med fokus på våld mot personer med funktionsvariation.
  • 18 mars, kl.9–12: med fokus på våld mot äldre.

Föreläsare

Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare för arbetet med att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västernorrland.

VAR:
Digitalt. Sändning sker via Youtube. Länk skickas ut till dig i god tid inför respektive utbildningstillfälle.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 1 mars klockan 23.59.

Age det län du är verksam i (obligatiorisk) * (obligatorisk)
Age det län du är verksam i (obligatiorisk)
Ange vilket utbildningstillfälle du önskar delta i (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ange vilket utbildningstillfälle du önskar delta i (obligatorisk)


Det går bra att antingen delta vid ett tillfälle, eller båda om så önskas.

Kontakt

Hannah Kejerhag Oldenmark

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor